image88

Ek Bilgiler

Patikan girişimciler, araştırmacılar, geliştiriciler, yatırımcılar, uzmanlar ve lokal ya da global kapsamdaki yetenekler (iş gücü) için birbiriyle bağlantılı ve dinamik olarak büyüyen akıllı dijital iş ekosistemleri oluşmasına katkı sağlayacaktır. 

 

Açık akıllı platformumuz, ekolojik düşünce yaklaşımı ile ekosistemi, teknolojiyi, süreçleri ve insanları kucaklayan, BT altyapısına ve hizmetlerine agnostik, bütünsel bir bakış açısı sağlayan fonksiyonel bileşenler ve referans mimarisinden oluşur.


Teknik ve girişimcilik deneyimimizde Patikan, Anlamsal Bilgi Grafiği (Semantic Knowledge Graph), Ontoloji Mühendisliği ve Dağıtık Defter Teknolojilerini kapsamaktadır.

Notlar

Patikan, adını “senin patikan, senin yolun” temasından almıştır.


Patikan, bir sosyal girişim projesi olma hedefindedir.

Proje Dokümanları