image15

Strateji & Hedefler

KISA/ORTA/UZUN VADE HEDEFLER

KISA (3 Ay)

Dijital Dönüşüm Pratik Adımları: Müşterek yararlanıcılar için döngüsel ekonomiye yönelik sürdürülebilir bir esnek iş modeli konusunda farkındalık oluşturmak, dijital dönüşümün tanımlanması, uyarlanması ve süreç dahilinde öğretilmesi operasyonları.


ORTA (1 Yıl)

Dijital Ekosistem Çerçevesi: Ontolojik-öğrenme altyapısı ile tüm paydaşları rasyonel bir şekilde bir araya getirme, ortak iş yapma ve değer üretme amacında bir çerçeve oluşturmak.


UZUN (5 Yıl)

Dijital Ekonomi: Müşterek yararlanıcıların küreselleşmede aktif oyuncular olmalarına, yerel kültür ve mesleklerini küresel ölçekte değer biçmelerine ve küresel düzeyde etkileşim ağları oluşturup iletişim kurmalarına yardımcı olmak.  

Notlar

Dijital dönüşümü ölçmek ve geliştirmek için hangi stratejiyi, çalışma modelini, dijital yeteneği ve becerileri, dijital metrikleri en iyi şekilde kullanılabileceğini sağlamak. 

Proje Dokümanları